Skyddar ditt andningsskydd?

En uppsättning frågor eller påståenden formuleras med 3-4 alternativa svar på varje fråga. När man svarat får man direkt feedback med en kommentar om svaret var rätt eller fel. Om svaret var fel får man också en kommentar om varför det var fel.

1. Brukar du ha skäggstubb?

2. Var ligger ditt andningsskydd när du inte använder det?

3. Har du tillgång till och har du läst instruktionerna för hur ditt andningsskydd ska användas?

4. Dammsuger du eller blåser du rent ditt partikelfilter eller filtermask?

5. När rengjorde du din gummimask senast?

6. Har du gjort någon utprovning av ditt andningsskydd?

7. Byte av filter...

Resultat

Du fick betyget 5. Bra jobbat! Du gör det allra mesta helt rätt när du använder ditt andningsskydd. Kolla gärna igenom Andningsskydd.nu för att kontrollera att ni inte har missat någon detalj.

Du fick betyget 4. Du jobbar på ett bra sätt med andningsskydd, men det finns några områden där du kan förbättra dig. Använd gärna Andningsskydd.nu som underlag för att lära dig mer om vad du ska tänka på när du använder ditt andningsskydd.

Du fick betyget 3. Din användning av andningsskydd fungerar delvis bra, men det finns en hel del som du kan förbättra för att andningsskyddet verkligen ska skydda dig. Andningsskydd.nu ger tips och råd om hur du kan minska risken att skadas av luftföroreningar.

Du fick betyget 2. Oj då! Du använder och sköter inte ditt andningsskydd på rätt sätt och det innebär att andningsskyddet förmodligen inte skyddar dig speciellt bra. Det finns en hel del som behöver förbättras för att du inte ska skadas av luftföroreningarna på jobbet. Andningsskydd.nu innehåller många tips och råd om sådant ni kan behöva göra. Läs och fundera!

Du fick betyget 1. Det här är riktigt illa. Du använder andningsskydd, men sannolikt skyddar inte andningsskyddet alls, eftersom du inte använder och sköter det på rätt sätt. Andningsskydd.nu innehåller många tips och råd om sådant du kan behöva arbeta med. Läs och fundera!

Gör om testet!