Hur fungerar era rutiner?

En uppsättning frågor eller påståenden formuleras med 3-4 alternativa svar på varje fråga. När man svarat får man direkt feedback med en kommentar om svaret var rätt eller fel. Om svaret var fel får man också en kommentar om varför det var fel.

1. Hur utbildar ni era anställda om hur man hanterar andningsskydd?

2. Vi ser till att våra anställda att använder andningsskydd genom att ...

3. Hur sköts inköp av andningsskydd?

4. Hur bedömer ni vilken typ av andningsskydd som ska användas vid olika arbetsmoment?

5. Har ni någon form av utprovning eller passningstest för andningsskydd?

6. Vilka rutiner har ni för byte av filter i andningsskydd?

Resultat

Bra jobbat! Ni fick betyget 5. Ert företag har bra rutiner och gör det allra mesta helt rätt. Kolla gärna igenom Andningsskydd.nu för att kontrollera att ni inte har missat någon detalj.

Rätt så bra. Ni fick betyget 4. Ni jobbar på ett bra sätt med andningsskydd, men det finns några områden där ni kan förbättra er för att andningsskydden verkligen ska ge ett tillförlitligt skydd. Använd gärna Andningsskydd.nu som underlag för ert förbättringsarbete.

Ni har en del som ni borde förbättra. Ni fick betyget 3. En del av ert sätt att arbeta med andningsskydd fungerar, men det finns en hel del som ni behöver förbättra för att andningsskydden verkligen ska skydda mot de luftföroreningar som era anställda utsätts för. Andningsskydd.nu ger tips och råd om hur ni kan minska risken att skadas av luftföroreningar.

Oj då! Ni fick betyget 2. Ni jobbar inte på ett bra sätt med andningsskydd och har en hel del som behöver förbättras för att era anställda inte ska skadas på jobbet. Andningsskydd.nu innehåller många tips och råd om hur ni kan gå till väga.

Det här var riktigt illa. Ni fick betyget 1. Ni har och använder andningsskydd, men sannolikt skyddar inte andningsskydden alls, eftersom ni inte köper in, använder och sköter dem på rätt sätt. Andningsskydd.nu innehåller många tips och råd om sådant ni behöver arbeta med och förbättra.

Gör om testet!