31. Modifiering - ta inte bort något (0:46)

Du får aldrig plocka bort någon eller några delar av andningsskyddet. Ta aldrig bort ansiktstätningen till ett visir, då läcker föroreningarna in och visiret skyddar dig inte längre. Plockas något bort, fungerar andningsskyddet inte längre som avsett och du kan inte lita på att det skyddar dig.
Se filmerna här