30. Modifiering - kombinera inte olika delar (0:25)

För att andningsskyddet ska vara godkänt och fungera får man inte kombinera delar från andningsskydd av olika fabrikat eller typer. Risken är att andningsskyddet fungerar sämre, för att de olika delarna inte är rätt anpassade till varandra.
Se filmerna här