26. Kontroll av tryckluftssystem (0:41)

Tryckluftsmatade andningsskydd måste underhållas regelbundet. Tänk på att alla slangar måste vara hela. Vid tryckluftsaggregatet brukar det finnas filter som behöver bytas. Läs i bruksanvisningen vad som gäller för din tryckluftsmask och för det centrala filter som renar tryckluften.
Se filmerna här