24. Byte av partikelfilter i fläktmatade skydd (1:39)

Det är viktigt att känna till och följa instruktionerna om hur filter ska monteras. Det är också viktigt att byta partikelfilter regelbundet. Enklast är att ha fasta rutiner för när partikelfiltret ska bytas. Det kan vara bra att ha ett nytt extra partikelfilter på den plats där man förvarar andningsskyddet eftersom det då blir enkelt att byta när det är dags.
Se filmerna här