21. Byte av filtrerande halvmask (korttidsmask) (1:12)

Filtrerande halvmasker är enkla masker som ska bytas ofta, ibland flera gånger om dagen. Masker märkta med NR (not reusable) ska kasseras efter att ha använts under ett arbetspass på högst 8 timmar. Masker märkta med R (reusable), kan återanvändas tills man ser eller känner att det är dags att byta. Igensatta masker är jobbigare att arbeta med eftersom man får mindre luft. Man blir tröttare och mindre effektiv och därmed är det heller inte lika ekonomiskt att arbeta med gamla skydd.
Se filmerna här