20. Inspektion och kontroll av passiva andningsskydd (1:14)

Det är viktigt att inspektera och kontrollera andningsskyddet regelbundet, till exempel varje gång man tar fram det eller i början eller slutet av varje vecka. Läs bruksanvisningen, det finns flera bra rekommendationer från tillverkaren. Här går vi igenom några av de viktigaste.
Se filmerna här