16. Användning av filtrerande halvmasker (korttidsmasker) (0:45)

Det är viktigt att se till att masken sluter tätt genom ett passningstest. Kontrollera varje gång att den sitter bra och sluter tätt över näsan.
Se filmerna här