14. Förvaring av gasfilter och andningsskydd med gasfilter (0:51)

Gasfilter ska förvaras i gastäta påsar eftersom de annars tar upp fukt i luften vilket minskar deras gasupptagningsförmåga. Om gasfiltret förvaras där det förekommer gas, förbrukas filtret, även om man inte andas genom det.
Se filmerna här