12. Andningsskyddet ska finnas på plats när det behövs (0:30)

Det är viktigt att andningsskyddet finns till hands när man behöver det. Är det för besvärligt att ta fram andningsskyddet, är risken alltför stor att det inte blir gjort.
Se filmerna här