10. Arbete i trångt utrymme (1:04)

I trånga utrymmen kan det förekomma höga nivåer av luftföroreningar och det kan samtidigt vara svårt att skydda sig med adningsskydd på grund av det trånga utrummet. Det kan också råda syrebrist på dessa ställen.
Se filmerna här