05. Har andningsskyddet rätt filter (1:29)

När du monterar filter i andningsskyddet, måste det vara ett filter som kan filtrera bort just de luftföroreningar som förekommer på din arbetsplats. I en del miljöer finns det inte bara luftföroreningar utan också syrebrist. Det kan också finnas miljöer med livsfarliga halter av koloxid eller andra kvävande gaser. I sådana miljöer måste andningsapparat användas.
Se filmerna här