03. Passningstest för hel- och halvmask - aktiva skydd (1:33)

Du behöver göra ett passningstest för att kontrollera att andningsskyddet som köps in till dig verkligen passar bra. Här visas olika tester du kan göra.
Se filmerna här