02. Passningstest för filtrerande halvmask, korttidsmask (1:17)

Du behöver göra ett passningstest för att kontrollera att andningsskyddet som köps in till dig verkligen passar bra. Det kan vara svårt att själv se om det finns glipor, även med hjälp av en spegel. Kanske kan en arbetskamrat hjälpa till? Sitter inte masken bra är kanske hel- eller halvmask ett alternativ.
Se filmerna här