Varför andningsskydd?

Andningsskydd är ibland den enda möjliga lösningen för att skydda sig mot luftföroreningar, som kan skada hälsan direkt eller på lång sikt. Ibland kan andningsskyddet till och med vara skillnaden mellan ett långt och friskt liv och sjukdom och för tidig död.

Minska först uppkomst och spridning av luftföroreningar

Andningsskydd skyddar, men bara om rätt sorts andningsskydd används på rätt sätt. Små misstag kan göra att det inte skyddar alls. Glömmer man andningsskyddet, har man inget skydd och kan utsättas för mycket höga halter luftföroreningar. Och andningsskyddet skyddar bara den som har det på sig, inte andra som vistas i närheten. Därför rekommenderar man i första hand andra åtgärder som minskar uppkomst och spridning av luftföroreningar. Läs mer om sådana åtgärder i KemiGuidens uppslagsbok, under Åtgärder.

När inga andra åtgärder fungerar …

Det är inte alltid möjligt att hindra uppkomst och spridning av luftföroreningar. Speciellt svårt kan det vara vid tillfälliga arbetsplatser. Då kanske det inte finns något alternativ till andningsskydd. Vid en del arbeten kan det vara svårt att ordna med tillräckligt effektiva punktutsug, automatisera eller kapsla in det som sprider luftföroreningar. Andningsskydd kan då behövas, ibland som komplement till andra åtgärder.

… är andningsskyddet viktigt

Ett fungerande andningsskydd kan vara livsviktigt och ett skydd mot besvär, akut eller kronisk sjukdom eller till och med död. Läs mer om hälsorisker som  andningsskydd kan skydda mot.

För en anställd som utsätts för farliga luftföroreningar på arbetet, kan andningsskyddet vara skillnaden mellan ett friskt och gott liv och ett liv med besvär, sjukdom och lidande.

Arbetsgivaren är ansvarig

Arbetsgivaren är ansvarig för att det görs en bedömning av riskerna i arbetet och att det vidtas åtgärder som eliminerar riskerna eller minskar dem till en acceptabel nivå. Anställda är skyldiga att följa de arbets- och skyddsinstruktioner som gäller för arbetet. Om andningsskydd behövs, ska arbetsgivaren tillhandahålla andningsskydd och se till att de underhålls och används på rätt sätt.

Läs mer om de lagar och regler om gäller.

Andningsskydd – kostnad eller lönsam investering?

Andningsskydd ses ofta som en kostnad, men stämmer verkligen det? Visst kostar andningsskydd, men det kan också kosta att inte använda andningsskydd. Andningsskydd behövs för att man inte ska bli sjuk av luftföroreningar på jobbet. Och om någon inte använder andningsskydd och blir sjuk, vad innebär det för kostnader för företaget? Några exempel:

  • Vad kostar det om någon som arbetar med allergiframkallande epoxi eller isocyanater (så kallade härdplaster) blir allergisk och inte kan göra samma jobb längre och kanske inte ens klarar av att komma i närheten av arbetsplatsen utan att allergin blossar upp? Vad kostar det att rekrytera och lära upp någon ny som ska göra samma arbetsuppgift? Vad kostar sjuklönen för den som blivit sjuk av arbetet? Och vad kostar andningsskydd jämfört med dessa andra kostnader?
  • Vad kostar det om byggnadsarbetare som arbetar i dammiga miljöer inte klarar av att arbeta fram till pension, för att lungorna skadats av allt damm man andats in? Kanske klarar man inte av samma arbetsuppgifter när lungorna inte fungerar som de borde. Kanske blir man sjuk oftare. Kanske måste man ta in mindre erfaren personal när erfarna blivit sjuka av arbetet. Jämför de störningar som blir i verksamheten och kostnaderna för det med kostnaden för andningsskydd.

För företaget innebär andningsskydden att anställda slipper skadas av luftföroreningarna på arbetet och håller sig friskare. Även om man bortser från allt det lidande som man slipper, är detta med stor sannolikhet värt mycket mer än vad andningsskydden kostar.

Men viktigast är att inte skadas av luftföroreningar

Alla, både arbetsgivare, chefer eller anställda vill förstås att arbetet ska vara så riskfritt att man inte löper någon risk att skadas eller bli sjuk av arbetet. Då gäller det att man också ser till att andningsskydd används på rätt sätt så att de ger ett bra skydd.