Välj rätt typ av andningsskydd

När man vet vilken miljö andningsskydd ska användas i och hur mycket det ska användas, behöver man fundera över om verksamheten och miljön innebär att man måste ställa särskilda krav. Använd listan nedan som ett stöd för att välja rätt andningsskydd och ställa krav på andningsskydd så att ni köper in andningsskydd som fungerar så bra som möjligt för er.

Var, när och hur ska andningsskyddet användas?

Kontrollera Välj i så fall
Finns risk för syrebrist eller kvävande gaser eller mycket höga halter av särskilt farliga ämnen? Andningsapparater, till exempel tryckluftsmatat andningsskydd.
Använd inte filterskydd – det kan vara livsfarligt om det är syrebrist. Filterskydd som fungerar dåligt kan vara livsfarligt om det finns höga halter av kvävande gaser.
Förekommer det asbest? Tryckluftsmatat andningsskydd.
Förekommer det damm, rök eller dimma? Andningsskydd med partikelfilter. P3-filter ger bäst skydd och måste användas om det förekommer kvarts.
Förekommer det gaser eller ångor? Andningsskydd med gasfilter. Ange vilken eller vilka gaser som kan förekomma, för att få rätt typ av gasfilter.
Förekommer det både damm, rök eller dimma och gaser eller ångor? Andningsskydd med kombinationsfilter som innehåller både gas- och partikelfilter (se ovan).
Hur länge ska andningsskyddet användas när det används? Ska andningsskyddet användas mer än korta stunder åt gången, är fläktmatade andningsskydd eller andningsapparater mest bekvämt och stör arbetet minst.
Måste andningsskyddet kunna användas under en viss tid utan att bytas ut eller förses med nytt filter? Ange vilka krav ni har, så får leverantören ange vilket eller vilka andningsskydd som klarar era krav.
Ska andningsskyddet användas för arbetsuppgifter som innebär hög belastning (mycket varmt eller tungt arbete, hög andningsfrekvens för att arbetet är medeltungt eller tungt)? Välj i första hand aktiva (fläktmatade) andningsskydd eller andningsapparater. Arbetet blir extra och onödigt tungt om man använder passivt andningsskydd.
Välj ett skydd med möjlighet att ställa in fläktens hastighet, så att hastigheten kan ökas när andningsfrekvensen ökar.
Ska andningsskyddet användas vid särskilt höga eller låga temperaturer eller där det är mycket fuktigt, till exempel hög luftfuktighet? Ange temperaturer och luftfuktighet, så att leverantören kan rekommendera ett andningsskydd som fungerar under dessa förhållanden.
Finns krav på särskilt god sikt när andningsskyddet används? Halvmask begränsar sikten minst. Om helmask eller huva ska användas, ange om det finns särskilda krav på god sikt.
Hur stora är kraven på rörelsefrihet? Andningsapparater begränsar rörelsefriheten, eftersom man är kopplad till slang eller bär tuber. Filterskydd är ett alternativ som inte begränsar rörligheten.
Observera! I vissa miljöer och för vissa ämnen måste andningsapparater användas.
Måste man kunna kommunicera med andra när man har på sig andningsskyddet? Andningsskydd förvränger rösten, men fungerar om det är tyst på arbetsplatsen. Om andningsskyddet har bitmunstycke, går det inte att prata.
Andningsskydd som är försedda med mikrofon, radiosändare eller telefon underlättar kommunikation.
Ska andningsskyddet användas tillsammans med hjälm, skyddsglasögon eller hörselkåpor? Välj ett andningsskydd som är integrerat med de andra skydd som behövs eller som är anpassat för att fungera bra tillsammans med skydden. (Annars finns risk att de andra skydden stör andningsskyddets funktion.)
Ska andningsskyddet användas på ställen där det kan vara explosionsrisk? Ange att explosionsrisk kan förekomma, så att leverantören kan rekommendera ett andningsskydd som fungerar i den miljön.
Underlättas filterbyte av att andningsskyddet varnar när det är dags att byta filter? För partikelfilter finns andningsskydd som mäter tryckfallet över filtret. När tryckfallet blir för högt, får man en varningssignal om att det är dags att byta filter.