Välj rätt skydd

Det finns olika typer av andningsskydd. Vilket andningsskydd som ska användas, styrs av den riskbedömning som görs innan andningsskydd köps in. Vanligtvis finns det regler om vilka andningsskydd som ska användas vid olika arbetsmoment. För den som använder andningsskydd är det bra att veta hur man väljer andningsskydd, för att vid behov diskutera om ett annat andningsskydd är mer lämpligt att använda vid vissa arbetsuppgifter.

Hur väljer man typ av andningsskydd?

Vilket andningsskydd som passar bäst, beror på flera olika faktorer. Här är några enkla tumregler:

 • Om det finns kvävande gaser i höga halter (till exempel koloxid) används andningsapparat. Höga halter av kvävande gaser kan vara livsfarliga och då är det viktigt att andningsskyddet är tillförlitligt.
 • Om det finns risk för syrebrist, används andningsapparat, eftersom det är viktigt att tillföra syre i tillräckligt hög halt.
 • Om det finns luftföroreningar som är särskilt farliga eller giftiga eller om halterna kan bli mycket höga krävs vanligtvis andningsapparat.
 • Om andningsskyddet ska användas vid tungt arbete, ska man välja andningsskydd med så lågt andningsmotstånd som möjligt. Tryckluftsmatade andningsapparater och fläktmatade (aktiva) andningsskydd ger lägst motstånd.
 • Om andningsskyddet ska användas under en längre tid (t ex mer än en kvart/halvtimme) är det betydligt bekvämare att använda ett aktivt andningsskydd än ett passivt.
 • Vid kortvariga arbeten på tillfälliga arbetsplatser är filtrerande halvmasker ofta en praktisk lösning.

Annat som också har betydelse är:

 • Finns behov av att kunna prata med andra när man använder andningsskyddet? Andningsskydd dämpar och förvränger rösten. Om andningsskyddet innehåller ett bitmunstycke, går det inte att prata när det används. Talmembran och inbyggd mikrofon och radiosändare eller telefon är tekniska lösningar som underlättar kommunikation.
 • Finns krav på hur bra man måste se och hur stort synfält man behöver ha när man använder andningsskyddet?
 • Finns krav på hur mycket man ska kunna röra sig? Andningsapparater kan begränsa rörelsefriheten.
 • Ska skyddet användas tillsammans med hörselskydd eller ögonskydd? Kontrollera att skydden inte försämrar andningsskyddets tätning mot ansiktet.
 • Ska andningsskyddet användas i miljöer där det är ovanligt kallt, varmt eller fuktigt?

Läs mer om vad man ska tänka på när man väljer andningsskydd under Riskbedömning.