Utbildning och information

Om man ska kunna använda andningsskydd på rätt sätt, behöver man lära sig hur man gör. Våra filmer och bilder visar hur man använder och sköter andningsskydd. Det är viktigt att använda och sköta andningsskydd rätt. Små misstag kan innebära att ett bra andningsskydd används fel och inte ger något skydd alls – det blir en falsk trygghet för den som använder andningsskyddet. En studie som gjordes på arbetsplatser där andningsskydd borde användas, visade att sådana små misstag var mycket vanliga.

Underlag för utbildning och information

Titta på våra filmer och bilder och diskutera om ni använder rätt andningsskydd på rätt sätt. Använd gärna handledarmaterialet som underlag för information och utbildning om andningsskydd.


Peter, byggnadsarbetare:
Jag har alltid varit mån om att använda andningsskydd. Jag vill ju inte andas in farligt damm. Inom ett forskningsprojekt gjordes mätningar på dammhalten utanför andningsskyddet och inuti masken. Det var ingen skillnad. Masken skyddade inte alls. Det var förstås inte alls bra och jag blev mycket orolig. När jag pratade med forskarna om detta, kom vi fram till att det berodde på att jag gjorde rent filtret i andningsskyddet med tryckluft. Då gick filtret sönder och allt damm kunde passera rakt igenom. Nu har jag lärt mig hur jag ska göra och byter filter regelbundet. Vid den senaste kontrollmätningen var halten inuti andningsskyddet mycket lägre än utanför. Andningsskyddet skyddar mig på ett bra sätt nu, tack vare att jag vet hur jag ska sköta det.