Utbildare, lärare

Oavsett om du är utbildare inom en yrkesutbildning eller bara behöver genomföra korta utbildningar på din egen arbetsplats, har du nytta av Andningsskydd.nu.

Använd Andningsskydd.nu fritt och utan kostnad

Andningsskydd.nu innehåller mycket som du kan använda dig av när du lägger upp och genomför en utbildning eller informerar. Genom finansiering från AFA Försäkring (arbetsskadeförsäkringen) är allt materialet fritt tillgängligt och får användas utan kostnad.

Att motivera för utbildning

För att motivera en person eller företag att utbildning om andningsskydd behövs, kan du använda dig av våra interaktiva tester. Det finns två tester – och de är utvecklade för att både motivera och vara lite roande.

  • Skyddar ditt andningsskydd? har utvecklats för dem som själva använder andningsskydd och visar om man vet hur andningsskydd ska användas och skötas.
  • Hur fungerar era rutiner för andningsskydd? är utvecklad för dem som är ansvariga för verksamheten och arbetsmiljön. Testen visar om man har fungerande rutiner och om man kan tjäna på bättre fungerande andningsskydd.

Att lägga upp en utbildning

Använd gärna vårt handledarmaterial för att få tips och idéer när du själv ska lägga upp en utbildning. Att använda andningsskydd handlar om mycket praktik och lite teori. Våra korta filmer har tagits fram för att enkelt och tydligt illustrera vad som är rätt sätt att använda andningsskydd.