Tillverkare och försäljare

Andningsskydd säljs både av tillverkare och återförsäljare. Om andningsskydd ska användas yrkesmässigt, är det bra att vända sig till en kunnig försäljare som kan hjälpa till att välja ett andningsskydd som är bekvämt att använda, ger ett bra skydd och som kommer att fungera bra i den miljö där det ska användas.

Andningsskydd.nu rekommenderar inga särskilda tillverkare eller återförsäljare. Underlaget på webbplatsen kan användas vid kontakter med tillverkare och återförsäljare.

Leverantörer av andningsskydd (och annan personlig skyddsutrustning) har en gemensam branschförening, BPS, Branschföreningen för personlig skyddsutrustning. Företag som är medlemmar i BPS och som säljer andningsskydd är listade på BPS webbplats.

Internationellt finns också en samarbetsorganisation, ISRP, International Society for Respiratory Protection.