Standarder och CE-märkning

Det finns ett stort antal standarder som på olika sätt reglerar utformningen av andningsskydd. Standarderna utvecklas i internationellt samarbete och ges i Sverige ut av SIS. Över 100 standarder rör andningsskydd.

CE-märkning

All personlig skyddsutrustning ska vara CE-märkt. CE-märket är ett intyg på att produkten klarar kraven enligt tillämpliga standarder. Observera att kraven varierar mellan olika produkter. Därför är det viktigt att veta vilken standard CE-märket gäller för.

CE-märket bygger på antingen andra- eller tredjepartscertifiering. Andrapartscertifiering görs av det företag som tillverkar produkten. Tredjepartscertifiering görs av en annan oberoende organisation på uppdrag av tillverkaren.

Föreskrifter hänvisar ofta till standarder och CE-märkning

Utvecklingen under de senaste decennierna har varit att alltmer av de tekniska specifikationerna för personlig skyddsutrustning regleras av standarder. Föreskrifterna innehåller därför mindre av tekniska krav på personlig skyddsutrustning och alltmer hänvisningar till CE-märkning och regler.

Några exempel på standarder

För andningsskydd finns det några standarder som ofta nämns. En del av standarderna finns ännu bara på engelska, eftersom standarderna utvecklas i internationellt samarbete.

Allmänna standarder

Andningsskydd – Definitioner. SS-EN 132

Andningsskydd – Klassifikation. SS-EN 133

Andningsskydd – Terminologi för detaljer och komponenter. SS-EN

En standard om rekommendationer om användning av andningsskydd

Andningsskydd - Rekommendationer för val, användning, skötsel och underhåll - Vägledande dokument. SS-EN 529

Standarder som ger underlag för design av andningsskydd

Andningsskydd - Ergonomi - Del 1: Energiomsättning och luftflöden vid andning (ISO/TS 16976-1, IDT)SIS-ISO/TS 16976-1

Standarder som reglerar hur andningsskydd ska testas

Andningsskydd - Testmetoder - Del 7: Bestämning av penetration av partikelfilterSS-EN 13274-7

Standarder om vissa typer av andningsskydd

Andningsskydd – Helmasker - Fordringar, provning och märkning SS-EN 136

Andningsskydd – Halv- och kvartsmask - Fordringar, provning och märkning SS-EN 140

Andningsskydd - Filtrerande halvmasker mot partiklar - Fordringar, provning, märkning SS-EN 149+A1

Andningsskydd - Filtrerande halvmasker med ventiler mot gaser eller gaser och partiklar - Fordringar, provning, märkning SS-EN 405+A1

Andningsskydd - Halvmasker med inandningsventiler och med separata filter mot gaser eller gaser och partiklar eller enbart partiklar - Fordringar SS-EN 1827+A1

Andningsskydd - Fläktassisterade filterskydd med helmasker, halvmasker eller kvartsmasker - Fordringar, provning, märkning SS-EN 12942/A2

Andningsskydd - Fläktassisterade filterskydd med hjälm eller huva - Fordringar, provning, märkning SS-EN 12941/A2

Andningsskydd – Tryckluftsapparat med slang för helmask, halvmask eller bitmunstycke - Fordringar, provning och märkning SS-EN 14594

Andningsskydd - Bärbar tryckluftsapparat med öppet system med helmask - Fordringar, provning, märkning· SS-EN 137

Standarder för vissa typer av filter

Andningsskydd – Partikelfilter - Fordringar, provning och märkning SS-EN 143

Andningsskydd - Gasfilter och kombinationsfilter - Fordringar, provning, märkning SS-EN 14387+A1