Skyddsombud

På din arbetsplats används andningsskydd. För att andningsskydd ska användas och ge ett bra skydd är det viktigt att de är så bekväma som möjligt, fungerar bra att använda och skyddar mot de luftföroreningar som finns på arbetsplatsen. På den här sidan hittar du länkar till sidor om just detta.

Att motivera för att förbättra användningen av andningsskydd

För att motivera en person eller företag att förbättra sin användning av andningsskydd, kan du använda våra interaktiva tester. Tipsa chefer eller kollegor om att göra en test - det är snabbt och enkelt gjort. Det finns två tester – och de är utvecklade för att både motivera och vara lite roande.

  • Skyddar ditt andningsskydd? har utvecklats för dem som själva använder andningsskydd och visar om man vet hur andningsskydd ska användas och skötas.
  • Hur fungerar era rutiner för andningsskydd? är utvecklad för dem som är ansvariga för verksamheten och arbetsmiljön. Testen visar om man har fungerande rutiner och om man kan tjäna på bättre fungerande andningsskydd.

När andningsskydd ska användas

Andningsskydd är viktiga som skydd mot hälsorisker som kan vara mycket allvarliga och ibland till och med livsfarliga. När andningsskydd behöver användas, är det viktigt att de verkligen används och ger ett bra skydd. Forskning visar att det ofta brister i användning, personlig utprovning av andningsskydd, filterbyten och underhåll. Det är därför inte ovanligt att andningsskydd fungerar dåligt och ger en falsk trygghet. I värsta fall är det lika mycket föroreningar inuti andningsskyddet som utanför.

Andningsskydd är och ska inte vara en åtgärd som väljs i första hand. Läs mer om vad man ska tänka på innan man börjar använda andningsskydd. Användning av andningsskydd regleras av föreskrifter från Arbetsmiljöverket.

Rutiner för bekväma och fungerande andningsskydd

För att andningsskydd ska fungera bra, behövs det rutiner för:

  • Att bestämma när andningsskydd behöver användas. Här finns några tumregler men också ett underlag för riskbedömning. När behöver andningsskydd användas i er verksamhet?
  • När andningsskydd köps in, är det viktigt att fundera över vilka krav som ska ställas på andningsskydden och vilken miljö de ska användas i. Vi har en kort lista med punkter som det är bra att titta igenom i samband med inköp. Vi har också länkar till sidor med företag som tillverkar eller säljer andningsskydd.
  • De andningsskydd som köps in ska vara personligt utprovade, så att de passar användaren. För hel- och halvmasker är det också lämpligt att göra passningstest, för att kontrollera att andningsskyddet sluter tätt mot ansiktet så att det inte läcker in orenad luft.
  • Den som använder andningsskydd måste sköta om skyddet. Information eller utbildning behövs för att alla ska veta hur andningsskyddet ska användas och skötas. Vi har tagit fram korta filmer som visar detta. Det finns också ett handledarmaterial som ni kan använda som underlag för information och utbildning.
  • Om filterskydd används, är det viktigt att det finns fungerande rutiner för filterbyte och underhåll. Om inte filtren byts, sätter de igen (partikelfilter) eller börjar släppa igenom luftföroreningar (gasfilter). Vilka rutiner har ni för att reservdelar och nya filter ska finnas på plats när de behövs?

Vill du läsa mer om andningsskydd till exempel i broschyrer eller en bok från Arbetsmiljöverket, så finns det länkar här.

Om användning av andningsskydd

Här finns tips och råd om hur andningsskydd används. Våra informativa filmer visar det som är svårt att beskriva i ord.

Det är mycket som ska fungera för att andningsskyddet ska skydda utan att störa alltför mycket. Här finns tips och råd om

Det finns regler från Arbetsmiljöverket om användning av andningsskydd, mer om det hittar du under lagar och regler. Titta gärna också i Arbetsmiljöverkets broschyrer om andningsskydd.

God ekonomi i bekväma och fungerande andningsskydd

Det händer att det blir diskussion om kostnader för andningsskydd, men frågan är om det inte är dyrare att köpa in billiga andningsskydd än att köpa bekväma och effektiva andningsskydd.

Det är viktigt att andningsskydd är så bekväma som möjligt att använda. Om det blir för tungt att andas genom andningsskyddet, är det svårt att arbeta i ett bra tempo. (Testa gärna själv hur det är att arbeta med ett andningsskydd, om du inte gjort det förut.) En del väljer istället att ta av sig andningsskyddet och riskerar då att skadas av de luftföroreningar som andningsskyddet skulle skydda mot. Sjunker tempot, så sjunker sannolikt både produktiviteten och effektiviteten i verksamheten. Och blir någon sjuk av arbetsmiljön så innebär det också kostnader och att verksamheten störs. Det är alltså god ekonomi i fungerande och bekväma andningsskydd.