Rutiner

För att rätt andningsskydd ska köpas in och för att de ska användas på rätt sätt, behövs fungerande rutiner.

Här finns tips och råd om vilka rutiner som kan behövas och vad man ska tänka på i olika situationer. Rutinerna bildar tillsammans ert andningsskyddsprogram.

När andningsskydd ska användas, behöver man fundera igenom följande:

  • När behövs andningsskydd? Andningsskydd ska användas när inga andra åtgärder fungerar för att skydda anställda mot luftföroreningar eller syrebrist. Därför behöver man bedöma riskerna och bestämma var och i vilka sammanhang andningsskydd ska användas.
  • Vilka krav finns på andningsskydden och vilken typ av skydd är lämpliga? Ställs det särskilda krav på andningsskydden för att de ska fungera bra i den verksamhet och på de arbetsplatser där de ska användas?
  • Inköp av andningsskydd. Det gäller att hitta en leverantör som både kan leverera de andningsskydd ni vill ha, snabbt leverera reservdelar och ge den service ni behöver. I samband med inköp behöver man göra passningstest för att skyddet ska passa användaren.
  • Information och utbildning om användning av andningsskydd. De som använder andningsskydd behöver vet hur andningsskydden ska användas och skötas, för att ge rätt skydd. Små misstag kan göra andningsskyddet inte alls skyddar.
  • Filterbyten (om andningsskyddet innehåller filter). Filter måste bytas när de är förbrukade. Byts de inte, kan det bli mycket tungt att andas (partikelfilter) och det kommer in förorenad luft i andningsskyddet. Därför är det viktigt med rutiner för filterbyten
  • Underhåll av andningsskydd.