Passningstest

När man provar ut andningsskydd så att det passar användaren kallas det att man gör ett passningstest. Vid passningstestet ska andningsskyddet vara  mer eller mindre nytt och i gott skick. När män gör passningstest, är det viktigt att de är välrakade.

Vilka regler gäller för passningstest?

Med undantag för arbete med asbest, finns i Sverige inga krav på passningstest. En föreskrift från Arbetsmiljöverket (AFS 2001:3, kommentar till § 6) förespråkar tester. Andningsskydd som används vid arbete med asbest ska vara anpassade till användaren, vilket innebär att passningstest krävs. Vid många företag görs idag tester för att säkerställa andningsskyddens funktion. I några länder (Storbritannien och USA) finns krav på att de som använder andningsskydd ska göra passningstest. Testerna görs regelbundet till exempel vid hälsokontroller eller när man på något sätt ändrat passningen mellan mask och ansikte (t.ex. vid byte av typ av andningsskydd eller om man går upp eller tappar mycket i vikt).

 Det finns två huvudtyper av test; kvantitativa och kvalitativa.

Kvalitativa test

Enklast är att göra ett kvalitativt test. Det är inte lika säkert som ett kvantitativt test, men det är enklare att göra och billigare.

Kvalitativa test kan användas förpassiva andningsskydd (d v s de som inte förses med luft via en fläkt eller tryckluft) och ger en indikation på om andningsskyddet sluter tätt mot ansiktet.

 Gör så här för att kontrollera passformen:

Alternativ 1: Blockera andningsskyddets luftintag (d.v.s. filtren). När man andas in ska andningsskyddet ”suga fast” mot ansiktet. Håll skyddet mot ansiktet utan att spänna fast med remmarna och ta ett djupt andetag. Håll sedan andan och släpp taget om masken. Om den ramlar av på en gång är passningen dålig, vilket gör att luft läcker in i masken utan att passera filtren. Finns det någon förklaring till den dåliga passningen (till exempel att den som gör testen är orakad). Om inte, testa en annan storlek eller modell.

Alternativ 2: Testa andningsskyddet med ett ämne som luktar kraftigt. Se till att andningsskyddet har ett nytt filter som ska fånga upp testämnet. Om man kan känna lukten av föroreningen medan man har på sig skyddet, finns det läckage som gör att orenad luft kommer in i filtret. Ett exempel på den här typen av kvalitativt test är det tårgastest som man får göra under militärtjänstgöring.

Våra filmer visar hur man gör när man gör passningstest. Se filmerna om passningstest för filtrerande halvmask, korttidsmask, hel och halvmask, aktiva skydd och hel- och halvmask, passiva skydd.

Kvantitativa test

Den säkraste metoden för passningstest är att mäta hur mycket av en förorening som kommer in innanför en mask när den används. Denna metod kräver tillgång till mätinstrument men det finns också konsulter som kan göra testerna. För större företag eller företag som ofta behöver göra passningstest kan det vara aktuellt att köpa in ett eget instrument,

Det finns olika sätta att mäta, men det enklaste är att mäta halten partiklar innanför och utanför andningsskyddet. För detta krävs en partikelräknare. Det finns instrument som utvecklats speciellt för passningstester och som kan mäta innanför och utanför masken simultant. Andra metoder är att använda små provtagare som ryms innanför masken. Dessa kan fånga upp föroreningarna och måste sedan analyseras på att laboratorium. Denna typ av mätningar kräver expertkompetens.

Rent praktiskt går ett passningstest med partikelräknare ut på att man utför ett antal övningar medan man mäter halten utanför och inuti andningsskyddet. Övningarna ska likna de rörelser man kan förväntas göra medan man utför sina arbetsuppgifter. Övningarna innefattar bland annat att vicka och vrida på huvudet, prata, andas kraftigt och att böja sig framåt. Testar man aktiva andningsskydd (fläkt- eller tryckluftsmatade) stänger man av luftmatningen under testet. Om skyddsfaktorn underskrider den angivna skyddsnivån för andningsskyddet för någon av övningarna blir resultatet underkänt. Man kan gå vidare och justera andningsskyddet så att det passar bättre och göra om testet. Om inte det fungerar kan man försöka med en annan storlek eller modell.

Hjälp med passningstest

Vill ni ha hjälp med passningstest? Kontakta leverantören av era andningsskydd.