Om andningsskydd

Andningsskydd används för att skydda mot farliga luftföroreningar. Det kan låta enkelt och självklart. I praktiken kan det ändå vara svårt att veta om andningsskydd behövs och vilken typ av andningsskydd och filter som ska användas.

Läs mer om detta på sidorna Varför andningsskydd och Behövs andningsskydd. Under Rutiner finns också tips och råd om rutiner för att undersöka om och när andningsskydd behövs.

När man behöver skydda sig mot luftföroreningar och det inte finns några andra alternativ än att använda personlig skyddsutrustning i form av andningsskydd behöver man veta vilken typ av skydd som finns och för- och nackdelar med dem. Läs mer om Olika typer av andningsskydd. Olika typer av andningsskydd skyddar bättre eller sämre och har därför olika skyddsklasser. Läs mer om vad Skyddsklasser och skyddsfaktorer innebär och vilken nytta man har av att känna till och välja skyddsklass.

De flesta (men inte alla) andningsskydd innehåller filter, som avskiljer gaser eller partiklar. Läs mer om Olika typer av filter och vad de passar till.