Olika typer av andningsskydd

Det finns flera olika varianter av andningsskydd. Skillnaden mellan skydden handlar dels om hur effektivt de skyddar mot luftföroreningar, dels om vilka miljöer de passar för.

Två huvudgrupper av skydd

Andningsskydd delas in i filterskydd och andningsapparater. Filterskydden innehåller ett filter som på något sätt avskiljer partiklar eller gaser från andningsluften. Andningsapparater tillför istället luft eller syrgas som ska vara fri från föroreningar från tuber, tryckluftsaggregat eller från utemiljön.

Filterskydd har fördelen att de enkelt kan bäras med och sättas på när de behövs. Nackdelen är att de skyddar något sämre än andningsapparater. Andningsapparaterna är vanligtvis klumpigare och innebär att man måste bära lufttuber eller vara uppkopplad via en slang som tillför luft. Andningsapparaterna är tillförlitligare än filtermasker. Exempelvis behöver man inte riskera att filtret sätts igen eller att ett gasfilter blir mättat och börjar släppa igenom luftföroreningar.

Andningsapparater

Andningsapparater finns i form av:

  • Tryckluftsmatade andningsskydd. Luft tillförs från kompressor via en slang.
  • Bärbar tryckluftsapparat. Luften finns i tryckluftsflaskor som man bär med sig.
  • Friskluftsapparater har vanligtvis en fläkt som blåser in uteluft (eller luft från ett utrymme där luften bedöms vara ren) via en slang till andningsapparaten.

Olika typer av filterskydd

Fläktmatade (aktiva) andningsskydd

I fläktmatade filterskydd tillförs luft innanför hjälm, ansiktsskärm eller huva . Luften tillförs via en liten fläkt som man bär med sig, t ex fäst i livremmen eller som är integrerad i hjälmen. Fördelen med fläktmatade andningsskydd är att man slipper att själv dra luften genom filtret. Aktiva andningsskydd ger därför inget andningsmotstånd, vilket gör att de är betydligt bekvämare att använda än passiva filterskydd. Speciellt om andningsskyddet ska användas vid tunga arbetsuppgifter (så att andningsfrekvensen ökar), är det en stor fördel om andningsskyddet inte ger något andningsmotstånd.

Helmask (passivt andningsskydd)

En helmask täcker haka, mun, näsa och ögon. Luften renas i ett eller flera filter som är monterade i maskens nedre del. Nackdelen med helmask är att man själv måste dra in luft i helmasken. Eftersom det är ett visst motstånd över filtret, blir det betydligt tyngre att andas med helmask på sig än att andas utan. Om man dessutom ska utföra ett tungt arbete, kan det bli väldigt tungt att andas. Ett bättre alternativ är att använda ett fläktmatat andningsskydd. Fördelen med helmask är att den också skyddar ögonen.

Det är viktigt att en helmask sluter tätt mot ansiktet. Finns det glipor, kommer orenad luft att komma in i helmasken, som då inte ger önskar skydd.

Halvmask (passivt andningsskydd)

En halvmask täcker haka, mun och näsa. Luften renas i ett eller flera filter som är monterade i masken. Nackdelen med halvmask är att man själv måste dra in luft i masken. Eftersom det är ett visst motstånd över filtret, blir det betydligt tyngre att andas med halvmask på sig än att andas utan. Om man dessutom ska utföra ett tungt arbete, kan det bli väldigt tungt att andas. Ett bättre alternativ är att använda ett fläktmatat andningsskydd. Fördelen med halvmask är att den är relativt liten och enkel att ta med sig och använda.

Det är viktigt att en halvmask sluter tätt mot ansiktet. Finns det glipor, kommer orenad luft att komma in i halvmasken, som då inte ger önskar skydd.

Filtrerande halvmask (passivt andningsskydd)

Filtrerande halvmask (kallas ibland korttidsmask) täcker näsa och mun och är den enklaste typen av andningsskydd. Andningsskyddet är litet, vilket är en fördel om man arbetar i mycket trånga utrymmen. Det är dessutom enkelt att ta med sig. Nackdelen är att det måste sättas på noggrant och helst ska det finnas en klämma över näsan så att man kan justera skyddet så att det sluter tätt. Liksom andra andningsskydd, ska också filtrerande halvmasker vara personligt utprovade, Finns det glipor, kommer orenad luft att komma in i den filtrerande halvmasken, som då inte ger önskar skydd.

Eftersom det är ett visst motstånd över filtret, blir det betydligt tyngre att andas med halvmask än utan. Om man dessutom ska utföra ett tungt arbete, kan det bli väldigt tungt att andas. I sådana fall är ett bättre alternativ att använda ett fläktmatat andningsskydd.

En del filtrerande halvmasker har en utandningsventil, som släpper ut utandningsluften. Utandningsventilen minskar motståndet över filtret och gör att masken blir behagligare att använda.

Det finns två typer av filtrerande halvmasker, engångsmasker och sådana som kan återanvändas några enstaka gånger (märkta med R). Även om filtrerande halvmasker är märkta med R, är de inte avsedda att användas mer än några få gånger.

Vilket andningsskydd som passar bäst för dig och din arbetssituation kan du läsa mer om under Välj rätt skydd.