Läs mer om andningsskydd

Det finns mycket att läsa för den som vill lära sig mer om andningsskydd. Här tipsar vi om några skrifter och webbsidor på svenska.

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket har en webbsida om andningsskydd.

Prova ditt andningsskydd. ADI-broschyr 038. En 3-sidig broschyr som visar hur man gör passningstest.

CE-märkning av personlig skyddsutrustning. ADI-broschyr 469. En 8-sidig broschyr som ger en introduktion till vad CE-märkning betyder och hur personlig skyddsutrustning CE-märks.

Till dig som köper personlig skyddsutrustning. ADI-broschyr 489. Ett informationsblad med mycket kortfattad information om vad man ska tänka på när man köper personlig skyddsutrustning.

Din personliga skyddsutrsutning. Bok, 127 sidor. Boken handlar om alla typer av personlig skyddsutrustning. Olika typer av skyddsutrustningar beskrivs, vad de skyddar mot och vid vilken typ av arbete de kan användas. Boken beskriver också riskbedömning, olika skyddsklasser, bruksanvisning och märkning med mera. Varje typ av utrustning beskrivs i ett eget kapitel. Föreskriften ''Användning av personlig skyddsutrustning'', AFS 2001:3, ingår som bilaga.

Övrigt

Hur andningsskydd används och fungerar kan du läsa mer om i en forskningsrapport från IVL Svenska Miljöinstitutet.

Här finns också en översikt över standarder som rör andningsskydd.