Läs bruksanvisningen

Har du sett och läst bruksanvisningen som följer med andningsskyddet? För att andningsskydd ska ge avsett skydd, måste tillverkarens instruktioner följas. Är det flera punkter som är viktiga att komma ihåg? Gör gärna en egen liten checklista som påminner om vad som måste göras.

Några särskilt viktiga punkter

Kontrollera vad det står i bruksanvisningen om:

 • Vad andningsskyddet är avsett att användas för och om det finns något som det inte kan användas för, till exempel
  • Användning tillsammans med skyddsglasögon eller hörselskydd
  • Om det inte får användas i miljöer där det är risk för syrebrist
  • Om det inte får användas i miljöer där det är risk för höga halter av kvävande gaser
  • Om det kan användas i miljöer där det finns risk för explosioner
 • Om det finns instruktioner om vad som ska kontrolleras innan andningsskyddet används.
 • Instruktioner om skötsel, underhåll och förvaring.