Inköpare

Som inköpare av andningsskydd, behöver du ha kunskap om hur man ställer krav för att de andningsskydd som köps in ska fungera och fylla sin funktion – att skydda bäraren mot farliga luftföroreningar. Denna webbplats har utvecklats för att hjälpa dig att köpa in andningsskydd som är så bekväma att de används och så effektiva att de ger ett bra skydd mot luftföroreningar, inte bara en falsk trygghet.

För att kunna köpa in rätt andningsskydd, behöver man undersöka när och var andningsskydd ska användas. Det finns tumregler som man kan använda sig av. Om tumreglerna inte räcker till, behöver man göra en mer detaljerad riskbedömning. Som inköpare behöver du veta var och när andningsskydden ska användas.

Att tänka på vid inköp

Användning av andningsskydd regleras av Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Andningsskydd ska användas om inga andra åtgärder kan vidtas som minskar halten av luftföroreningar till halter som ligger under gällande gränsvärden.

Det är viktigt att undersöka vilka krav som ställs på andningsskyddet, så att man väljer rätt typ av andningsskydd och filter. Använd gärna vår checklista, så att ni väljer ett andningsskydd som kommer att fungera bra i den miljö och under de förhållanden som det kommer att användas.

Det finns många varianter av andningsskydd. Varje andningsskydd har sina för- och nackdelar. Här finns en översikt över olika typer av andningsskydd och för filterskydd, olika sorters filter. Valet av andningsskydd och filter, avgör hur effektivt andningsskyddet skyddar, d v s vilken skyddsfaktor det har. Det är viktigt att andningskyddet väljs så att det passar den miljö där det ska användas. Diskutera därför med chefer och skyddsombud om vilken eller vilka typer av andningsskydd som passar er

När man valt typ av andningsskydd och filter, är nästa steg att prova ut andningsskydd som passar varje person som ska använda andningsskyddet. Andningsskydd ska vara personliga. De behöver provas ut och för hel- och halvmasker behövs passningstest, så att man är säker på att andningsskyddet sluter tätt mot ansiktet. Finns det glipor, kommer orenad luft att läcka in i andningsskyddet, som då inte ger önskat skydd.

För att andningsskydd ska fortsätta fungera bra, behövs underhåll och i filtermasker behöver filtren bytas. Det är därför bra att bestämma hur inköp av nya filter görs, för att filter och eventuella övriga reservdelar ska vara tillgängliga när det är dags att byta.

Ett forskningsprojekt om hur andningsskydd används på svenska arbetsplatser visade att många som använde andningsskydd inte använde dem rätt. Därför kan man fundera över om man i samband med inköp också ska informera eller utbilda anställda om andningsskydd. Underlag för detta finns under information och utbildning och där finns också ett handledarmaterial. Naturligtvis kan man också köpa in den tjänsten, exempelvis från företaget som levererar andningsskydden eller från företagshälsovårdens arbetsmiljöingenjör.

På den här webbplatsen rekommenderar vi ingen särskild tillverkare eller försäljare av andningsskydd, men vi har länkat till några sidor som listar tillverkare och försäljare.