Inköp

Inköp av andningsskydd görs på olika sätt, ibland centralt via en inköpsavdelning, ibland av den som själv ska använda skyddet. Oavsett hur andningsskydden köps in, finns det en del att tänka på. Om fel eller undermåliga andningsskydd köps in, kan den som använder skyddet tycka att det blir alltför obekvämt och välja att inte använda skyddet med de hälsorisker som det innebär. Obekväma skydd kan dessutom påverka verksamheten negativt, om de påverkar möjligheten att göra ett bra jobb. Och fel skydd skyddar förstås inte.

Välj rätt typ av skydd och med rätt filter

Det finns många olika sorters andningsskydd och det gäller att välja andningsskydd som ger ett bra skydd samtidigt som de är bekväma att använda och stör arbetet så lite som möjligt. Läs mer om vilka för- och nackdelar som finns med olika andningsskydd. Här finns hjälp att välja rätt typ av andningsskydd.

Det finns många olika sorters luftföroreningar, både gaser, damm och dimma. Det är viktigt att de andningsskydd som köps in skyddar mot de luftföroreningar som förekommer just på er arbetsplats. De flesta andningsskydd kan förses med olika typer av filter. För att avgöra vilka filter som behövs är det bra att rådgöra med tillverkare/leverantör av andningsskydd eller med företagshälsovårdens arbetsmiljöingenjör.

Viktigt att skyddet är bekvämt att använda

Det är lätt att priset får styra, för visst vill vi undvika att köpa onödigt dyrt. Samtidigt gäller det att inte kasta pengar i sjön och köpa in skydd som är så obekväma att de inte används. Skydden får inte heller vara så tungt att använda (det är jobbigt att dra luft genom ett andningsskydd som inte har fläkt som matar in luften) att man inte orkar arbeta med full kapacitet.

Fläktmatade eller tryckluftsmatade andningsskydd är generellt sett enklare att använda och stör arbetet mindre, även om de är lite dyrare. Den kostnaden tar man normalt sett enkelt igen på att det går att arbeta effektivare med ett bra andningsskydd.

Viktigt att skyddet är personligt utprovat

När andningsskydd köps in, är det för att anställda behöver skyddas mot luftföroreningar. Då är det viktigt att skyddet passar den anställde. Det kontrollerar man med ett passningstest. Om skyddet inte sluter tätt mot ansiktet (för att man har ett stort eller litet ansikte eller för att man brukar ha skäggstubb) eller om det upplevs som så obekvämt att man inte vill ha det på sig, kommer det inte att skydda.

Se till att de anställda som behöver använda andningsskydd får möjlighet att prova ut skydd som passar var och en. De skydd som köps in ska sedan vara personliga och enbart användas av den man köpt in det till.

  • Fundera över/diskutera om ni behöver ha rutiner för att nyanställda som behöver ett andningsskydd ska få ett som är personligt utprovat.

Viktigt att följa instruktionerna och köpa in filter och andra reservdelar

Andningsskydd kräver underhåll. Fungerar inte underhållet, så kommer andningsskyddet att fungera och skydda allt sämre. Om andningsskyddet innehåller gas- eller partikelfilter, måste filtret bytas regelbundet. Kanske behöver man också ha tillgång till andra reservdelar.

Kontrollera vilka reservdelar som behöver finnas på plats och uppskatta förbrukningen, så att ni kan se till att de reservdelar som kan behövas finns i förråd och inte tar slut.

  • Fundera över/diskutera om ni behöver rutiner för att kontrollera när det är dags att byta andningsskydd.

Vill ni ha hjälp med utbildning eller information om de skydd ni köper in?

Att använda andningsskydd kräver kunskap. Man måste till exempel  veta hur andningsskyddet ska användas och hur man kontrollerar att det sitter rätt så att orenad luft inte läcker in. Man måste veta hur det ska förvaras och underhållas.

Tillverkare/leverantörer av andningsskydd men också företagshälsovården kan ibland erbjuda utbildning för användare av andningsskydd.

  • Fundera över/diskutera om de som ska använda andningsskydd behöver någon sådan utbildning.