Handledarmaterial för utbildning och information

Andningsskydd.nu innehåller det man behöver veta för att kunna använda rätt andningsskydd på rätt sätt. Här finns tips och råd om vad man kan tänka på när man planerar information eller utbildning om andningsskydd vid utbildning på arbetsplatser men och inom yrkesutbildningar.

Utbildning på arbetsplatser

När ni planerar er information eller utbildning, fundera särskilt över:

 • Vilka riktar sig utbildningen till? Anställda som ska använda andningsskydd? Eller deras arbetsledare? Inköpare? Skyddsombud?
 • Hur vill ni lägga upp utbildningen? Vill ni ordna en sammanhållen utbildning för alla eller dela upp utbildningen för olika målgrupper eller dela upp den på flera tillfällen, till exempel i samband med några arbetsplatsträffar?
 • Hur lång tid får utbildningen ta? Ofta vill man utbilda så effektivt som möjligt, så att utbildningen inte tar för mycket arbetstid. Effektivast är om man anpassar utbildningen så att var och en lär sig det man behöver och om utbildningen inriktas mot de andningsskydd man själv använder.

När ni ska planera innehållet i utbildningen, fundera på:

 • Behöver utbildningen delas upp på olika målgrupper? Vad man behöver kunna om andningsskydd varierar, beroende på vilken uppgift man har. Läs gärna våra sidor för olika målgrupper (Vem är du i menyn till höger på denna sida), så får ni tips om vad olika målgrupper behöver kunna. Kanske kan ni välja olika former för att informera och utbilda olika grupper, till exempel
  • En gemensam grund för användare, arbetsledare och skyddsombud (exempelvis på 1/2 – 6 timmar, beroende på vilken eller vilka typer av andningsskydd som används och på förkunskaper) om hur era andningsskydd ska användas.
  • En påbyggnad speciellt för arbetsgivare och arbetsledare, som handlar om de rutiner som behöver fungera hos er och vad chefen behöver känna till och göra. En sådan påbyggnad kan också vara ett bra tillfälle att omsätta teori till praktik och utforma gemensamma rutiner inom företaget.
  • För inköpare räcker det kanske att gå in på Andningsskydd.nu och sidan för Inköpare och läsa de avsnitt som är särskilt viktiga för inköpare.
 • Behöver utbildningen anpassas till deltagarnas förkunskaper? Ju mer man kan om andningsskydd sedan tidigare, desto kortare kan utbildningen göras. Är det mycket man behöver lära sig, räcker det inte med att bara se och lyssna på hur man ska göra, man kan behöva testa och göra själv också.
 • Välj ut de delar i Andningsskydd.nu som ni har behov av? Förbered till exempel den gemensamma grundutbildningen genom att titta igenom filmerna och välja ut de filmer som passar er. Sannolikt behöver ni inte titta på alla filmer, utan kan begränsa er till de som rör sådana andningsskydd som förekommer hos er. Välj också de filmer som handlar om hur man använder andningsskydd, oberoende av vilken typ av andningsskydd man använder.
 • Testa, träna och prata ger bättre effekt av utbildningen. Det är bra om utbildningen kan växla mellan teori och praktik. Ta gärna med de egna andningsskydden till utbildningen så att det utbildningen handlar om direkt kan testas och omsättas i praktik.

Utbildning inom yrkesutbildningar

Andningsskydd används ofta av vissa yrkesgrupper, exempelvis svetsare, byggnadsarbetare och bilskadereparatörer. Dessa yrkesgrupper behöver därför lära sig när man behöver använda andningsskydd och hur andningsskydden ska användas.

Några tips vid planering av yrkesutbildning av yrken som kan behöva använda andningsskydd:

 • Använd gärna den interaktiva testen Skyddar ditt andningsskydd? som underlag för diskussioner och för att stimulera intresset för och motivera till lärande om andningsskydd.
 • Använd gärna filmerna som stöd i utbildningen. Välj ut de mest relevanta filmerna.
 • Se till att ni har tillgång till de typer av andningsskydd som kan förekomma. Kombinera teoretisk utbildning med att prova andningsskyddet och att själv testa och göra. Speciellt bra att träna på är:

Använd gärna sidan Vem är du? Använder andningsskydd för att få en överblick över sådant som användare av andningsskydd behöver kunna.