Forskning

Det pågår forskning om andningsskydd både i Sverige och internationellt. En stor del av den internationella forskningen handlar om hur effektivt andningsskydd skyddar mot olika luftföroreningar. Denna forskning är viktig för den tekniska utvecklingen av nya andningsskydd.

Det finns även forskning om hur andningsskydd fungerar i praktiken, när de används på arbetsplatser.

IVL Svenska Miljöinstitutet har undersökt hur andningsskydd fungerar och används på arbetsplatser. Resultatet redovisas i rapporten Hur effektivt skyddar andningsskydd i praktiken? av Pär Fjällström, Ingvar Wängberg och Bengt Christensson, IVL-rapport B 1876 (2009). Denna undersökningar visar att det på många arbetsplatser finns stora brister i användningen av andningsskydd. Denna webbplats är ett sätt att förbättra situationen, genom att ge tips, råd och underlag för bättre och säkrare användning av andningsskydd.