Företagshälsovård

Du som är verksam inom företagshälsovården har förmodligen kontakt med arbetsplatser där det används andningsskydd. Tyvärr är det inte ovanligt att andningsskydd används på fel sätt eller inte underhålls som de ska, exempelvis för att filter inte byts tillräckligt ofta. Då ger andningsskydden en falsk trygghet. Använd gärna Andningsskydd.nu som underlag för att hjälpa dina kunder att förbättra sin användning av andningsskydd.

Om hur du kan använda webbplatsen Andningsskydd.nu

Andningsskydd.nu har utvecklats för arbetsplatser som använder andningsskydd. Därför går vi inte in i detalj på sådant som exempelvis experter inom företagshälsovården behöver kunna om andningsskydd. Har du inte själv arbetat med andningsskydd förut, kommer du att ha god nytta av webbplatsen.

Som expert kan du tipsa dina kunder om webbplatsen. När kunderna lär sig mer om sina andningsskydd och hur de ska användas, kan de också behöva din hjälp med sådant som de har svårt att klara på egen hand, exempelvis riskbedömningar för att avgöra när andningsskydd behöver användas.

Andningsskydd.nu innehåller också korta filmer och underlag för information och utbildning. Använd gärna detta och erbjud dina kunder utbildning om att använda rätt andningsskydd på rätt sätt.

Forskning om användning av andningsskydd

Som underlag för kontakterna med arbetsplatser, kan det vara bra att läsa om svensk forskning om användning av andningsskydd. Två exempel på felaktigheter som gör att andningsskydd inte ger önskat skydd utan bara falsk trygghet:

  • Försök att göra rent filter istället för att byta ut det.
  • Demontering av delar av andningsskyddet så att det inte längre ger ett bra skydd.

Att motivera för att förbättra användningen av andningsskydd

För att motivera en person eller företag att förbättra sin användning av andningsskydd, kan du använda våra interaktiva tester. Tipsa kunder om att göra en test - det är snabbt och enkelt gjort. Det finns två tester – och de är utvecklade för att både motivera och vara lite roande.

  • Skyddar ditt andningsskydd? har utvecklats för dem som själva använder andningsskydd och visar om man vet hur andningsskydd ska användas och skötas.
  • Hur fungerar era rutiner för andningsskydd? är utvecklad för dem som är ansvariga för verksamheten och arbetsmiljön. Testen visar om man har fungerande rutiner och om man kan tjäna på bättre fungerande andningsskydd.

Kunskap och rutiner som är särskilt viktiga för användare av andningsskydd

Andningsskydd.nu innehåller tips och råd anpassade till arbetsplatser, som du också kan använda dig av. När arbetsplatser ska lägga upp ett andningsskyddsprogram, kan webbplatsens sidor om rutiner användas som underlag. Här finns t ex tips om

Gillar du Andningsskydd.nu?

Det finns andra webbplatser med liknande utformning som du kanske kan ha nytta av.

Allt om städ handlar om städares arbetsmiljö men också om hur man kan ställa krav som säkerställer en rimlig arbetsmiljö för städare i samband med upphandling av städning. Här beskrivs också vad man kan tänka på vid inredning och nybyggnation av lokaler, så att lokalerna dels är lättstädade, dels håller sig fräscha länge.

Hämta avfall handlar om insamling av hushållsavfall. Här finns bland annat underlag för utbildning av renhållningsarbetare men också information om vad man ska tänka på som fastighetsägare för att underlätta insamling av hushållsavfall.

Svetsa Rätt handlar om arbetsmiljön vid svetsning. Webbplatsen innehåller tips och råd om vad företaget kan göra för att förbättra arbetsmiljön men också vilken betydelse detta har för produktivitet och kvalitet. Här finns också tips för svetsaren och om utformning av lokaler och svetsplats och information om några svetsmetoder. Dessutom ges en översikt över hälsorisker vid svetsning.

ArbetsmiljöVA handlar om arbetsmiljön vid avloppsreningsverk. Här finns tips och råd om hur man kan lägga upp arbetsmiljöarbetet och vad som bör ingå, hur man utformar en säker anläggning och hur man arbetar säkert. Dessutom finns en översikt över hälso- och olycksrisker i avloppsreningsverk.

Arbetsplatsguiden har utvecklats som stöd för arbetsmiljöarbetet i ideella föreningar.

VerkSam är en webbplats utvecklad för små företag som vill arbeta med hållbar utveckling.

KemiGuiden har utvecklats för att vara ett stöd för kemikaliearbetet särskilt i små företag som använder kemiska produkter. KemiGuiden innehåller flera interaktiva delar som hjälper företag att identifiera vad just de behöver och har nytta av att arbeta med.

Mer information om intressanta webbplatser finns på IVL:s webbplats.