Filterbyte

Filter för gaser eller partiklar ingår i alla aktiva och passiva filterskydd. Filtren förbrukas eller blir igensatta med tiden och måste bytas. Om de inte byts, ger andningsskyddet inte det önskade skyddet. På arbetsplatsen behöver det finnas tydliga rutiner för filterbyten.

  Att byta filter

Inom företaget eller för arbetsplatsen bör det finnas rutiner för hur ofta filter ska bytas i de typer av andningsskydd som förekommer på arbetsplatsen. Dessa rutiner behöver vara kända av och följas av alla som använder andningsskydd.

För att filterbyten ska fungera enkelt och smidigt, är det bra om:

  • Nya filter finns i lager och lätt tillgängliga när det är dags att byta.
  • Man noterar när filter byts, så att det är lätt att kontrollera att rutinerna följs. Även eventuella provning och reparationer ska noteras.

Instruktioner om hur filter byts finns i den bruksanvisning som ska följa med andningsskyddet.

Passa på att kontrollera och underhålla andningsskyddet

När man byter filter, kan det vara bra att samtidigt passa på att kontrollera och underhålla andningsskyddet. Sådant som kan göras samtidigt är exempelvis:

  • Har andningsskyddet utandningsventiler? Är de rena och hela och sluter tätt eller måste de bytas?
  • Är slangar i gott skick och utan synliga skador eller hål?