Fakta

Här finns fakta om andningsskydd.

Andningsskydd används för att skydda mot luftföroreningar. Läs mer om de hälsorisker som andningsskydd kan skydda mot.

Utformning och användning av andningsskydd regleras av lagar, föreskrifter och standarder. Här finns en översikt över dessa.

Här redovisas också resultat från forskning om hur andningsskydd används och fungerar på svenska arbetsplatser.

Under tillverkare och försäljare finns länkar till branschorganisationer och på deras webbplatser finns kontaktuppgifter till företag som tillverkar och säljer andningsskydd.