Förvaring

För att andningsskydd inte ska bli smutsiga eller till och med förstöras, är det viktigt att de förvaras rätt.

Förvara andningsskydd så här

Förvara andningsskyddet i skåp, annan avskild plats eller i påse eller liknande, så att det är skyddat mot smuts, damm och fukt.

Tänk också på att det ska vara lätt att ta fram andningsskyddet när det behövs. Om andningsskyddet förvaras alltför långt bort från arbetsplatsen eller inlåst, är risken stor att det inte används.

Man behöver också ha tillgång till eventuella reservdelar och filter som kan behövas. Om det finns flera typer av andningsskydd på arbetsplatsen, märk reservdelar och filter så att det är tydligt vilket eller vems andningsskydd de är avsedda för.

Andningsskydd med gasfilter

Andningsskydd som innehåller gasfilter förvaras bäst i en gastät behållare. Ligger andningsskyddet öppet i lokalen, kommer filtret att ta upp gaser från lokalens luft och förbrukas. Då kanske det inte ger något skydd alls när man vill använda det.

Kontrollera filtrens lagringstid

Filter är märkta med lagringstid. Laringstiden anger sista förbrukningsdag. När lagringstiden gått ut, får filtret inte användas. Om lagringstiden gått ut för ett filter som är monterat i ett andningsskydd, får inte heller andningsskyddet användas.