Återförsäljare

Som experter på andningsskydd, har ni säkert erfarenhet av att skydden inte används tillräckligt mycket och inte sköts på rätt sätt till exempel för att filter inte byts tillräckligt ofta. Andningsskydd.nu har utvecklats för att förbättra användningen av andningsskydd hos era kunder. Förbättrad användning av andningsskydd ligger väl också i ert intresse?

Om tilltron till andningsskydd

Den forskning som IVL Svenska Miljöinstitutet drivit om användning av andningsskydd visar på stora kunskapsbrister och direkt felhantering av andningsskydd. Detta är naturligtvis inte bra. Andningsskydd är i många fall den enda möjliga åtgärden för att skydda anställda mot farliga exponeringar. Då är det viktigt att man litar på att andningsskydden verkligen skyddar och att man vet hur de ska användas och skötas.

Att motivera för att förbättra användningen av andningsskydd

För att motivera en person eller företag att förbättra sin användning av andningsskydd, kan ni använda er av våra interaktiva tester. Tipsa kunder om att göra en test - det är snabbt och enkelt gjort. Det finns två tester – och de är utvecklade för att både motivera och vara lite roande.

  • Skyddar ditt andningsskydd? har utvecklats för dem som själva använder andningsskydd och visar om man vet hur andningsskydd ska användas och skötas.
  • Hur fungerar era rutiner för andningsskydd? är utvecklad för dem som är ansvariga för verksamheten och arbetsmiljön. Testen visar om man har fungerande rutiner och om man kan tjäna på bättre fungerande andningsskydd.

Hur kan ni använda Andningsskydd.nu?

Kunniga och intresserade kunder underlättar ert jobb. Varför inte tipsa kunderna om Andningsskydd.nu? Ett enkelt sätt att göra det är genom att lägga in en länk till andningsskydd.nu från er egen webbplats. Bra service till kunderna att kunna hänvisa till en oberoende och neutral webbplats som ger handfasta råd och tips. Dessutom innehåller webbplatsen svar på många av de kanske vanligaste frågorna som ni får. För mer kvalificerade frågor hänvisar webbplatsen till tillverkare eller leverantör, utan att rekommendera något särskilt företag.

Kunderna ser er som experter på andningsskydd och säkert får ni många frågor om andningsskydd. Genom Andningsskydd.nu får kunderna hjälp med det mest grundläggande när det gäller andningsskydd och inser kanske att de behöver:

Använd gärna Andningsskydd.nu som underlag vid information och utbildning

Andningsskydd.nu har utvecklats för att kunna användas i samband med information och utbildning. Använd gärna handledarmaterialet som underlag när ni lägger upp information och utbildningar. Använd gärna också våra filmer som illustrerar hur andningsskydd ska användas. En film säger ofta mer än 1 000 ord.