Arbetsledare

Som arbetsledare har du ansvar för din verksamhet. Det är viktigt att dina medarbetare kan göra ett bra arbete och inte riskerar att skadas av arbetet. Om det förekommer farliga luftföroreningar behöver åtgärder vidtas och ibland är andningsskydd den enda möjliga lösningen. Här finns tips och råd om vad du kan tänka på för att andningsskydden ska fungera bra och ge ett så bra och tillförlitligt skydd som möjligt.

Kan du redan allt du behöver om andningsskydd? Gör gärna vårt test för chefer och arbetsledare. Hur fungerar era rutiner för andningsskydd? Testen visar om ni har fungerande rutiner och om ni kan tjäna på bättre fungerande andningsskydd. Låt gärna anställda göra testet Skyddar ditt andningsskydd?, för att kontrollera att de kan det de behöver för att använda andningsskydd rätt.

När andningsskydd ska användas

Andningsskydd är viktiga som skydd mot hälsorisker som kan vara mycket allvarliga och ibland till och med livsfarliga. När andningsskydd behöver användas, är det viktigt att de verkligen används och ger ett bra skydd. Forskning visar att det ofta brister i användning, personlig utprovning av andningsskydd, filterbyten och underhåll. Det är därför inte ovanligt att andningsskydd fungerar dåligt och ger en falsk trygghet. I värsta fall är det lika mycket föroreningar inuti andningsskyddet som utanför.

Andningsskydd är och ska inte vara en åtgärd som väljs i första hand. Läs mer om vad man ska tänka på innan man börjar använda andningsskydd. Användning av andningsskydd regleras av föreskrifter från Arbetsmiljöverket.

God ekonomi i bekväma och fungerande andningsskydd

Det är viktigt att andningsskydd är så bekväma som möjligt att använda. Om det blir för tungt att andas genom andningsskyddet, är det svårt att arbeta i ett bra tempo. (Testa gärna själv hur det är att arbeta med ett andningsskydd, om du inte gjort det förut.) En del väljer istället att ta av sig andningsskyddet och riskerar då att skadas av de luftföroreningar som andningsskyddet skulle skydda mot. Sjunker tempot, så sjunker sannolikt både produktiviteten och effektiviteten i verksamheten. Och blir någon sjuk av arbetsmiljön så innebär det också kostnader och att verksamheten störs. Det är alltså god ekonomi i fungerande och bekväma andningsskydd.

Rutiner för bekväma och fungerande andningsskydd

För att andningsskydd ska fungera bra, behövs det rutiner för:

  • Att bestämma när andningsskydd behöver användas. Här finns några tumregler men också ett underlag för riskbedömning. När behöver andningsskydd användas i er verksamhet?
  • När andningsskydd köps in, är det viktigt att fundera över vilka krav som ska ställas på andningsskydden och vilken miljö de ska användas i. Vi har en kort lista med punkter som det är bra att titta igenom i samband med inköp. Vi har också länkar till sidor med företag som tillverkar eller säljer andningsskydd.
  • De andningsskydd som köps in ska vara personligt utprovade, så att de passar användaren. För hel- och halvmasker är det också lämpligt att göra passningstest, för att kontrollera att andningsskyddet sluter tätt mot ansiktet så att det inte läcker in orenad luft.
  • Den som använder andningsskydd måste sköta om skyddet. Information eller utbildning behövs för att alla ska veta hur andningsskyddet ska användas och skötas. Vi har tagit fram korta filmer som visar detta. Det finns också ett handledarmaterial som ni kan använda som underlag för information och utbildning.
  • Om filterskydd används, är det viktigt att det finns fungerande rutiner för filterbyte och underhåll. Om inte filtren byts, sätter de igen (partikelfilter) eller börjar släppa igenom luftföroreningar (gasfilter). Vilka rutiner har ni för att reservdelar och nya filter ska finnas på plats när de behövs?

Vill du läsa mer om andningsskydd till exempel i broschyrer eller en bok från Arbetsmiljöverket, så finns det länkar här.