Använda andningsskydd

För att andningsskydd ska fungera och ge önskat skydd, måste rätt andningsskydd användas på rätt sätt. Det handlar om att andningsskyddet ska vara personligt utprovat till den som ska använda det, det ska hållas rent och förvaras på ett bra sätt och om det är ett filterskydd ska filtret bytas regelbundet. När andningsskydd används, ska de användas enligt bruksanvisningen – vet alla vad som står där?

Skillnaden mellan rätt användning och fel kan vara mycket liten

För att andningsskyddet ska ge ett bra skydd, är det viktigt att göra rätt - hela vägen, från det att man:

  • Väljer att köpa in ett andningsskydd och
    • väljer ett skydd som passar för den miljö och de luftföroreningar det ska användas för.
    • bestämmer att andningsskyddet ska vara personligt och
    • gör passningstest för att det ska passa den person som ska använda det.
  • Börjar använda andningsskyddet vilket innebär att man måste läsa bruksanvisningen, för att kontrollera hur andningsskyddet ska användas och om det finns något som är annorlunda med det nya andningsskyddet jämfört med dem man använt tidigare.
  • Tar av sig andningsskyddet och lägger det på lämpligt ställe för förvaring tills man ska använda det nästa gång.
  • Konstaterar att det är dags för filterbyte och byter filtret på rätt sätt, så att andningsskyddet fortsätter fungera bra.