Andningsskydd ska vara personligt

Andningsskydd är en del av den personliga skyddsutrustningen. Av hygieniska skäl, men framförallt för att vi är skapta olika behöver andningsskyddet vara personligt och provas ut så att det passar användaren.

Viktigt med personlig utprovning

För att vara säker på att andningsskydd ger ett gott skydd är det viktigt att det passar användaren. De flesta passiva masker är flexibla och formbara och kan passa till många ansiktsformer. Det finns dock inget skydd som passar alla. Därför behöver den som ska använda skyddet prova ut ett skydd som passar. Vilket andningsskydd som passar bäst beror exempelvis på hur stort huvud man har, om man har skägg, om ansiktet är magerlagt eller runt. Personlig utprovning är därför viktigt vid inköp. Den personliga utprovningen görs genom ett passningstest.

Också av hygieniska skäl ska andningsskydd vara personliga. Få skulle komma på tanken att dela skyddsskor och kläder med andra. Se till att det är klart och tydlig vems andningsskydd det är. När man vet att andningsskyddet inte används av andra, är det också enklare att ta ansvar för att andningsskyddet finns på plats och används och sköts på rätt sätt.