Använd rätt andningsskydd på rätt sätt

Andningsskydd används inom många yrken där det förekommer luftföroreningar. Andningsskydd behövs, när man inte kan minska exponeringen på annat sätt. Då är det viktigt att man använder rätt sorts andningsskydd och att det används på rätt sätt. Andningsskydd.nu beskriver just detta.

Många tycker att det är enkelt att använda andningsskydd. Bara att ta på sig och sedan är man skyddad. Men riktigt så lätt är det inte. Om man använder fel andningsskydd eller använder det på fel sätt, är risken stor att andningsskyddet inte skyddar alls. På denna webbplats får du den hjälp du behöver för att skydda dig mot de osynliga farorna i luften. Här finns hjälp och tips, handledning och information, förklaringar och tester, och länkar till mer information och kunskap. Du kan också få tips och råd anpassade till just din funktion och roll. Välj i menyn ovan.

Snabbtest! Hur fungerar det hos er?

Andningsskydd används på många arbetsplatser. På en del används skydden på fel sätt. Hur ligger ni till?

Svara på sju frågor, för att kontrollera om ditt andningsskydd fungerar. Eller testa hur det fungerar på er arbetsplats genom att svara på sex andra  frågor.

Skyddar ditt andningsskydd? Hur fungerar era rutiner?

 

På Andningsskydd.nu hittar du information om hur man gör för att använda andningsskydd rätt, bland annat:

Här finns också underlag för utbildning om hur man använder rätt andningsskydd på rätt sätt.

Rätt andningsskydd som används på rätt sätt tjänar alla på

  • Den som arbetar i en miljö med luftföroreningar har ett bra skydd och risken för ohälsa minskar.
  • Anställda som som skyddas mot farliga luftföroreningar håller sig friskare. Friska och närvarande medarbetare är till nytta för företaget, eftersom verksamheten flyter på, med bra produktivitet och god kvalitet. Dessutom minskar kostnaderna för sjuklön.
  • Lägger man ut pengar på skyddsutrustning vill man förstås att den ska användas och fungera bra. Då är det viktigt att rätt andningsskydd används på rätt sätt.